Εκπαίδευση και σταδιοδρομία

Προπτυχιακή εκπαίδευση

· 13/08/1974: Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη

· 1987-1993: Ολοκλήρωσα τις σπουδές μέσης εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη Αποφοίτησα από το 5ο Λύκειο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (07/1993 ) με γενική βαθμολογία Άριστα (19.03), η οποία με κατέταξε στη δεύτερη θέση απολυτηρίου βαθμολογίας, του ετήσιου συνόλου αποφοίτων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, έλαβα πέντε βραβεία προόδου και αριστείας, βάσει επιδόσεων

Ιατρική σταδιοδρομία (σύνοψη)

· 09/1994-06/2000: Προπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αποφοίτησα τον 07/2000 και έλαβα το πτυχίο ιατρικής (MD) με βαθμολογία ''Λίαν καλώς: 7.39''. Έλαβα την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος το ίδιο έτος (08/2000)

· 9/2000-12/2001: Αγροτικός ιατρός (υπηρεσία υπαίθρου), στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής. Προηγήθηκε τρίμηνη εκπαίδευση, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών χειρουργικής και παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής

· 03/2002-06/2003: Ολοκλήρωσα τη θητεία μου στον Ελληνικό Στρατό υπηρετώντας ως οπλίτης, Ιατρός μονάδας

· 12/2003 -12/2005: Ειδικευόμενος ιατρός γενικής παθολογίας, στην Β’ Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γεώργιος Γεννηματάς" (Δ/ντής: Δημήτριος Παπαγεωργίου)

· 08/2006-08/2010: Ειδικευόμενος ιατρός ενδοκρινολογίας, στο Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Β' ΙΚΑ –Παναγία" (Δ/ντής: Δρ. Γεράσιμος Κρασσάς).

· 08/2010: Λήψη τίτλου ειδικότητας ενδοκρινολογίας (εξεταστική επιτροπή: Δρ. Γεράσιμος Κρασσάς, Δρ. Καλλιόπη Παζαίτου, Καθηγητής Ιωάννης Γιώβος)

· 10/2010-10/2012: Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Γ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη (Δ/ντής: Μιχαήλ Σιών)

· 12/ 2012-08/2015: Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής, Α’ Μαιευτική -Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης (Υπεύθυνος μονάδας: Καθηγητής Δημήτριος Γουλής, Δ/ντής: Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής)

· 09/2015-2020: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης (Υπεύθυνη τμήματος: Αν. Καθηγήτρια: Καλλιόπη Κώτσα, Δ/ντής: Καθηγητής Παντελής Ζεμπεκάκης

· 01/2020-10/2021: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

· 02/2022-09/2022: Επίκουρος καθηγητής (με θητεία) Ιατρικής Βιοχημείας Ιατρική Σχολή ΑΠΘ (ΠΔ 407)

· 10/2010-15/6/2022: Ενδοκρινολόγος (ιδιωτικό ιατρείο)

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος | Σπύρος Καρράς | Καλαμαριά Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής