Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Ανάλυση ανακοινώσεων
 

Αριθμός εργασιών ως πρώτος, δεύτερος ή τελευταίος συγγραφέας

Συνολικός αριθμός εργασιών,  ανεξαρτήτως σειράς

Κλινικές

26

37

Κλινικο-εργαστηριακές

 

11

37

Προφορικές

5

37

Αναρτημένες

32

37

Κατόπιν προσκλήσεως

3

37

 

ΕΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

2008

Body weight and composition changes
after short term medical treatment of
thyroid dysfunction
.

Papadopoulou F, Pontikides N, Kaltsas T,
Tziomalos K, Karras S, Kaprara A, Stafilidou A,
Krassas GE. Body weight and composition changes
after shortterm medical treatment of thyroid
dysfunction.

Poster. 33rd Annual Meeting of the European
Thyroid Association. Porto Carras, Greece.

https://www.liebertpub.
com/doi/abs/10.1089/
thy.2007.1524?
journalCode=thy

2010

Selenium levels in mild Graves’
ophthalmopathy: results of a controlled
study.

Krassas GE, Karras S, Boboridis K. Spanos
K. Poster.

12th European Congress of Endocrinology (ECE)

https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0022/ea0022p779

 

2010

Rising serum 25-hydroxy-vitamin
D levels after weight loss in obese
women correlate with improvement
in insulin resistance.

Tzotzas T, Papadopoulou FG, Tziomalos K,
Karras S, Gastaris K, Perros P,
Krassas GE .Poster.

American Society of Bone Mineral
Research (ASBMR) Annual Meeting.

https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/
20534751/

2011

High prevalence of vitamin D
deficiency among pregnant women
at term and their neonates in Thessaloniki,
Northern Greece.

Karras S, Gkastaris K, Papadopoulou
F et al. Poster.

American Society of Bone Mineral
Research (ASBMR) Annual Meeting

https://researchgate.
net/publication/278275200_
High_prevalence_of
_vitamin_d_deficiency_
among_pregnant_women
_at_term_and_their_
neonates_in_Thessaloniki
_Northern_Greece

 

2011

Calcium homeostasis in pregnant
women and their neonates . A cohort study.

Karras S, Bili H., Goulis D et al. Poster.

European Congress ,Royal College of Obstetrics/Gynecology

 

2011

An observational study reveals that
neonatal vitamin D is primarily determined
by maternal contributions: Implications
of a new assay on the roles of vitamin D forms

Karras S, Shah I., Bili H., Goulis D et al.European

Congress of  Calcified Tissue Society

https://nutritionj.
biomedcentral.
com/articles/10.1186/1475-2891-12-77

2012

Vitamin D deficiency in pregnant
women at term in Northern Greece

Karras S, Paschou SA, Kandaraki E et al.Poster.

World Congress on Osteoporosis (WCO)

 

2013

The effect of monthly Ibandronate
on bone mineral density and bone
turnover markers in patients with
hemophilia A or B and increased risk for fracture
.

Anagnostis P, Vyzantiadis T.,  Charizopoulou M,
Adamidou F., 
Karras S et al.Poster.

European Congress of  Endocrinology (ECE).

https://www.endocrine
-abstracts.org/
ea/0032/eposters/
ea0032p92_
eposter.pdf

 

2014

Unusual case of intrathyroid parathyroid hyperplasia revealed by parathyroid
hormone determination in fine-needle
aspirate, co-existing with multifocal
papillary thyroid carcinoma 

Anagnostis P,Karras S. et al .Poster.

European Congress of  Endocrinology

https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0035/ea0035p167

2014

Bone mineral density in men and
women with hemophilia: A systematic
review and meta-analysis

Anagnostis P., Karras S., et al .Poster .

19th European Congress of  Hematology

 

2015

The role of RANKL/Osteoprotegerin
and Wnt Signaling pathways in the
development of Osteoporosis in
patients with hemophilia

Anagnostis P,Vakalopoulou S,Christoula D,
Karras S et al.Poster.

American  Congress of Hematology

https://ashpublications.
org/blood/article/126/
23/2284/112963/
The-Role-of-RANKL
-Osteoprotegerin
-and-Wnt

2015

Hypovitaminosis D in pregnancy: can the Mediterranean paradox be explained?
A systematic review 

Karras S, Paschou SA, Kandaraki E,
Anagnostis P, Annweiler C, Tarlatzis BC,
Hollis BW, Grant WB, Goulis DG

European Congress of Endocrinology

http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0037/ea0037ep241.htm

 

 

2015

Hypovitaminosis D in pregnancy: Can the Mediterranean paradox be explained?
A systematic review

Karras S, Paschou SA, Kandaraki E,
Anagnostis P, Annweiler C, Tarlatzis BC,
Hollis BW, Grant WB, Goulis DG.Oral presentation.

18th Vitamin D Workshop , ,Delft, Netherlands.

https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0037/ea0037ep241

2016

Vitamin D status as a predictor of
glycemic profile in a prediabetic elderly
cohort from Northern Greece: Sunshine
may not be enough?

Kotsa K, Karras S, Tsekmekidou X,
Grammatiki M, Rapti E, Poster.

American Diabetes Association Meeting (ADA)

 

2016

The combined effect of PTH and
vitamin D on glucose homeostasis
in elderly prediabetics: it takes two
to shine

Kotsa K, Karras S, Tsekmekidou X,
Grammatiki M, Rapti E.Poster.

Εuropean Association of  Diabetes,
Annual Meeting

https://press.easd.org/virtualmeeting/home.
html#!resources/the-
combined-effect-of-
pth-and-vitamin-d-on-glucose-homeostasis-in-elderly-prediabetics-it-takes-two-to-shine-d225920f-e89a-4ef0-a96c-25f19de3d2bf

2016

Health benefits and consequences
of the Eastern Orthodox fasting in
monks of Mount Athos: a cross-sectional
study.

Karras S, Koufakis T,Petroczi A,Folkerts D,
Kypraiou M,Mulrooney H, Naughton D,
Persynaki A, Zebekakis P, Skoutas D,
Kotsa K. Poster.

World Congress on Osteoporosis (WCO)

https://pubmed.ncbi.
nlm.nih.gov/28327563/

 

2016

Functional gonadotrophin axis
evident as spontaneous puberty
in a pediatric patient with hypopituitarism
after caniopharyngioma resection:
a case report

Rapti E, Grammatiki M,
Athanasios Mousiolis A,
Xanthippi Tsekmekidou X,
Resta M, Karras S, et al.

https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0041/ea0041ep296

2017

Vitamin D levels in pregnant
Middle Eastern women:

a call for action .Fakhoury H, Grant WB,
Karras S.Poster.

6 th International Conference:
Vitamin D deficiency, Nutrition and human health

 

2017

Association of testosterone and vitamin D levels with metabolic indices in elderly individuals with impaired fasting glucose .Kotsa K,, ASTERIOS Batos A, Tsekmekidou X,Kalesis K, Karras S, et al.Poster.

American Diabetes Association Meeting (ADA)

https://www.
researchgate
.net/publication/
317551788_Association
_of_Testosterone_
and_Vitamin_D_
Levels_with_
Metabolic_Indices_
in_Elderly_
Individuals_with_
Impaired_
Fasting_Glucose_View_
ePoster_Map_
epsMapcfmid1096

2018

Orthodox religious fasting in practice:
a comparative evaluation between
Greek Orthodox general population
fasters and Athonian monks

Karras S, Koufakis T,Petroczi A,Folkerts D,
Kypraiou M,Mulrooney H, Naughton D,
Persynaki A, Zebekakis P, Skoutas D,
Kotsa K. Poster. Εuropean Association of  Diabetes,
Annual Meeting

https://www.easd.org/media-centre/home.html#!resources/orthodox-religious-
fasting-in-practice-a-comparative-
evaluation-between-
greek-orthodox-general-population-fasters-and-athonian-monks-8eb26825-1274-
4d08-898f-
faf1a9acf931

2018

Dapagliflozin and Atkins Diet in a
patient with type 2 Diabetes Mellitus:
A combination that should be avoided.|  

Grammatiki M., Rapti E., Dina D., Koufakis T., Antonopoulou V., Karras S et al. Poster.

European Congress of  Endocrinology.

https://www.endocrine-abstracts.org/
ea/0056/ea0056p226

https://www.endocrine-abstracts.org/
ea/0056/ea0056P324

2018

Glucose metabolism in primary hyperparathyroidism: The role of
parathyroidectomy

Antonopoulou V., Maria Grammatiki M.,   Rapti E.,  Koufakis T ,Karras S. Poster.

European Congress of  Endocrinology

https://www.endocrine-abstracts.org/
ea/0056/ea0056p226

2018

Christian Orthodox religious
fasting in practice: a comparative
evaluation between Greek Orthodox
general population fasters and
Athonian monks

Karras S,Koufakis T,Petroczi A, et al.Poster.

Εuropean Association of  Diabetes,
Annual Meeting

https://www.easd.org/
virtualmeeting/
home.html#!resources/
orthodox-religious
-fasting-in-practice-a-
comparative-
evaluation-between-
greek-orthodox-
general-population-
fasters-and-athonian-
monks-8eb26825-
1274-4d08-898f-faf1a9acf931

2018

Association of CUBN gene variants
with type 2 diabetes and vitamin
D levels in an elderly Greek population

Tsekmekidou , F. Tsetsos, S. Karras S. et al.Poster

Εuropean Association of  Diabetes, Annual Meeting

https://www.easd.org/
media-centre/home.
html#!resources/
association-of-
cubn-gene-variants-
with-type-2-diabetes-
and-vitamin-d-levels
-in-an-elderly-greek-population-06c692b4-b625-4d1f-8f8a-a883da8a0f40

2018

 

Association of CUBN gene variants
with type 2 diabetes mellitus and
Vitamin D levels in an elderly
Greek Population

Tsekmekidou X., Kotsa K., Karras  S. et al.Oral presentation

Scientific workshop on vitamin D Mediterranean Experts meeting

https://www.easd.org/media-centre/home.html#!resources/association-of-cubn
-gene-variants-with-type-2-diabetes-and-vitamin-d-levels-in-an-elderly-greek-population
-06c692b4-b625-
4d1f-8f8a-
a883da8a0f40

2019

MATERNAL FOKL VDRPOLYMORPHISM
IS A DETERMINANT OF BOTH MATERNAL
AND NEONATAL 25(OH)D STATUS AT
BIRTH: A VALIDATION COHORT FROM
NORTHERN GREECE

Karras S , Koufakis T , Goulis D , et al.Poster.

World Congress of Osteoporosis (WCO)

https://2019.wco-iof-esceo.org/sites/
wco19/pdf/WCO19-AbstractBook.pdf

2019

Determinants of neonatal 25(OH)
D status in a Greek population cohort.

Karras S,
Theocharis  T, Goulis D, et al.Poster.

Congress of Osteoporosis (WCO)

https://2019.wco-iof-
esceo.org/sites/
wco19/pdf/WCO19-AbstractBook.pdf

2019

Large phenotypic variability of
diabetes due to ABCC8 gene mutation
illustrated by the paradigm of a family

Koufakis T, Sertedaki A, Trakatelli C ,
Karras S et al. Poster.

European Congress of  Endocrinology (ECE)

https://www.endocrine-abstracts.org/ea/0063/ea0063p192.htm

2019

 

Fasting insulin levels correlate
with the incidence of hypoglycemic
events in patients with Type 2 Diabetes
treated with sulfonylureas: a retrospective
cross-sectional study

Kolokas K , Koufakis T, Avramidis I, Gerou S, Chatzidimitriou M, Kazakos K,  Karras  S  et al. Poster .

European Congress of  Endocrinology (ECE)

https://www.endocrine-abstracts.org/ea/
0063/ea0063gp204.htm

2019

Rising GLP-1 concentrations after parathyroidectomy in patients with
asymptomatic primary hyperparathyroidism
and normal glucose homeostasis

Antonopoulou V., Karras S., Koufakis T.et al.Poster.

Εuropean Association of  Diabetes, Annual Meeting

 

https://www.easd.org/virtualmeeting/
home.html#!resources/
rising-glp-1-
concentrations-
after-parathyroidectomy
-in-patients-with-
asymptomatic-primary-hyperparathyroidism
-and-normal-glucose-homeostasis-
9a71d7e4-10f8-46e6-
9d9f-e2f5802c5c5e

2020

 

SO036:Τhe effect of dapagliflozin
on ambulatory aortic blood pressure
and arterial stiffness parameters in
patients with type-2 diabetes
mellitus:A double –blind randomized
clinical trial

Papadopoulou E.,  Loutradis C., Kotsa K., 
Karras S. et al.

57th ERA-European Dialysis Transplantation
Virtual Congress

  • Nephrology Dialysis Transplantation 35(Supplement_3)

https://academic.oup
.com/ndt/article-
abstract/35/Supplement
_3/gfaa139.SO036/
5852294?redirected
From=fulltext

 

2020

A comparative evaluation of late effects
of Orthodox religious fasting versus
time restricted eating on metabolic
profiles of overweight adults

Karras S, Theocharis Koufakis , Lilian Adamidou,
Maria Grammatiki , Stergios A. Polyzos, Paraskevi Karalazou, Katerina Thisiadou, Pantelis Zebekakis,
Kali Makedou, Kalliopi Kotsa

European Congress (e-congress ) of Endocrinology,2020

https://www.
researchgate.
net/publication/
343847477_
A_comparative_
evaluation_
of_late_effects_of_
Orthodox_religious_f
asting_vs_time_
restricted_eating_
on_metabolic_profiles
_of_overweight
_adults

2020

Effects of Orthodox fasting on
cardiometabolic risk factors:
a comparative evaluation between
lay fasters and Athonian monks

Karras S, Theocharis Koufakis, Andrea Petróczi,
Dirk Folkerts, Maria Kypraiou, Maria Grammatiki,
Hilda Mulrooney, Declan P. Naughton, Dimitrios
Skoutas, Lilian Adamidou, Pantelis Zebekakis,
Kalliopi Kotsa

European Congress (e-congress) of Endocrinology,2020

https://www.ese-hormones.org/
events-deadlines/
european-congress-
of-endocrinology/
e-ece-2020/eposters/

2020

 

 

 

ORTHODOX RELIGIOUS FASTING
VERSUS TIME RESTRICTED EATING:
LATE EFFECTS ON GLYCEMIC
INFLAMMATION MARKERS AND
LIPID PROFILES IN OVERWEIGHT
ADULTS


Karras S, T. Koufakis , L. Adamidou , S. Polyzos ,
P. Karalazou  K. Thisiadou , K. Makedou ,
P. Zebekakis , K. Kotsa

ESPEN 20-LB-2165

2020 (Virtual)

2021

Sex-specific variations in lipid
concentrations following a low-fat
diet are mediated by vitamin D status:
a 12-week prospective dietary intervention
study among Christian Orthodox fasters
.

Karras S, KoufakisT, AdamidouL, Dimakopoulos G, Karalazou P, ThisiadouK, Bais A, Tzotzas T, MakedouK, Manthou E, KotsaK. Poster Presentation

23rd European (Virtual) Congress of
Endocrinology

2021

Effects of Christian Orthodox versus
intermittent fasting on plasma irisin
concentrations in overweight adults
.

Karras S, Koufakis T, AdamidouL, Dimakopoulos G, Karalazou P, Thisiadou K, Makedou K, Kotsa K. Poster Presentation

23rd European (Virtual) Congress of
Endocrinology

2021

Effects of Christian Orthodox fasting
versus time-restricted feeding on
plasma adiponectin concentrations
among overweight women
.

Karras S , Koufakis T, Adamidou L,
Dimakopoulos G, Karalazou P, Thisiadou K,
Makedou K, Zebekakis P, Kotsa K. Poster Presentation

ESPEN, 9-14 September 2021 (Virtual)

2022

Associations of VDBP polymorphisms
with birth neonatal anthropometry:
a cohort study from Northern Greece

Karras S, Erdinç Dursun,Merve Alaylıoglu,
Duygu Gezen-Ak ,Stefan Pilz, Fatme Al Anouti

European Congress of Endocrinology, 2022

2022

CHANGES IN DIETARY INTAKE OF
ASPARTIC ACID DURING AND AFTER
INTERMITTENT FASTING CORRELATE
WITH AN IMPROVEMENT IN FASTING
GLUCOSE IN OVERWEIGHT INDIVIDUALS


S. N. Karras 1, T. Koufakis  , L. Adamidou,
G. Dimakopoulos, P. Karalazou , K. Thisiadou ,
P. Zebekakis , K. Makedou 

ESPEN 2022

 

 

 

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος | Σπύρος Καρράς | Καλαμαριά Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής