1. Το ερευνητικό πρωτόκολλο της διδακτορικής διατριβής επιλέχθηκε, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία όπου συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον τομέα της Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, και έλαβε επιχορήγηση από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία (EEE) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 (EEE: Επιχορηγήσεις Ερευνητικών Προτάσεων 2011).

2. Το ερευνητικό πρωτόκολλο της διδακτορικής διατριβής επιλέχθηκε, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία όπου συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στον τομέα της ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής, και έλαβε επιχορήγηση από την Ελληνική Εταιρία Μελέτης Μεταβολισμού Οστών Εταιρεία (EEΜΜΟ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (EEE: Επιχορηγήσεις Ερευνητικών Προτάσεων 2010).

3. Η μελέτη συνολικά κοστολογήθηκε περίπου στις 20.000 ευρώ και
χρηματοδοτήθηκε από τις επιχορηγήσεις που αναφέροντα, από τα ερευνητικά κονδύλια του πανεπιστημίου Kingston και από τον ίδιο τον υποψήφιο.

Διασπορά αποτελεσμάτων διατριβής

Δημοσιεύσεις με διαδικασία κρίσης που προέκυψαν από τη διδακτορική
διατριβή, σε ξενόγλωσσα περιοδικά που περιλαμβάνονται στη βάση Medline κα έχουν δείκτη απήχησης (Ιmpact Factor:IF)

1. Anagnostis P, Karras S, Goulis DG.Vitamin D in human reproduction: a narrative review. Int J Clin Pract. 2013 Mar;67:225-35.

2. Karras SN, Anagnostis P, Bili E, Naughton D, Petroczi A, Papadopoulou F,
Goulis DG. Maternal vitamin D status in pregnancy and offspring bone
development: the unmet needs of vitamin D era. Osteoporos Int. 2014;25:795-805.

3. Karras SN, Shah I, Petroczi A, Goulis DG, Bili H, Papadopoulou F,
Harizopoulou V, Tarlatzis BC, Naughton DP. An observational study reveals
that neonatal vitamin D is primarily determined by maternal contributions:
implications of a new assay on the roles of vitamin D forms. Nutr J. 2013 Jun7;12:77.

4. Karras SN, Anagnostis P, Naughton DP, Petroczi A, Goulis DG. Vitamin D
deficiency during pregnancy: confronting the issues. Clin Endocrinol (Oxf).
2014;81:154.

5. Karras SN, Anagnostis P, Bili E, Naughton DP, Petroczi A, Papadopoulou F,
Goulis DG. Maternal vitamin D status in pregnancy and offspring brain
development: authors' reply to C. Annweiler and O. Beauchet. Osteoporos Int.2014;25:1421-2

6. Karras SN, Anagnostis P, Beauchet O, Goulis DG, Annweiler C. Lancet.
2014;383(9925):1292-3.

7. Anagnostis P, Karras SN, Athyros VG, Annweiler C, Karagiannis A. The effect of vitamin D supplementation on skeletal, vascular, or cancer outcomes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2:362-3

8. Karras SN, Anagnostis P, Annweiler C, Naughton DP, Petroczi A, Bili E,
Harizopoulou V, Tarlatzis BC, Persinaki A, Papadopoulou F, Goulis DG.
Maternal vitamin D status during pregnancy: the Mediterranean reality. Eur J Clin Nutr. 2014;68:864-9

9. Karras SN, Anagnostis P, Paschou SA, Kandaraki E, Goulis DG.
Vitamin D status during pregnancy: time for a more unified approach beyond borders? Eur J Clin Nutr. 2015 Mar 18.  2015 Aug;69(8):874-7.

10. Karras SN, Anagnostis P, Petroczi A, Annweiler C, Naughton DP, Goulis DG.
Maternal vitamin D status in pregnancy: a critical appraisal of current analytical data on maternal and neonatal outcomes. Hormones,2015 Apr-Jun;14(2):224-31

11. Karras SN ,Paschou SA ,Kandaraki E, Anagnostis P, Annweiler C, Tarlatzis BC, Hollis BW, Grant WB, Goulis DG.
Hypovitaminosis D in pregnancy: Can the Mediterranean paradox be explained? Eur J Clin Nutr. 2016 Sep;70(9):979-86

12. Karras SN, Anagnostis P, Naughton DP, Annweiler C, Petroczi A, Goulis DG.
Vitamin D during pregnancy: Why observational studies suggest deficiency and interventional studies show no improvement in clinical outcomes? Journal of Endocrinological Investigation 2015 Dec;38(12):1265-75.

13. Karras SN, Petroczi A, Anagnostis P, Naughton DP:Vitamin D epimer: a
significant bioregulator or an inactive compound? Οsteoporosis International Osteoporos Int. 2015 Sep;26(9):2345-6.

14. Karras SN, Fakhoury H, Mus Karras SN, Fakhoury H, Muscogiuri G, Grant WB, van den Ouweland JM, Colao AM, Kotsa K. cogiuri G, Grant WB, van den Ouweland JM, Colao AM, Kotsa K. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2016 Aug;8(4):124-35

15. Karras SN, Kotsa K, Angeloudi E, Zebekakis P, Naughton DP. The Road Not So Travelled: Should Measurement of Vitamin D Epimers during Pregnancy Affect Our Clinical Decisions? Nutrients. 2017 Jan 28;9(2).

16. Wagner CL, Hollis BW, Kotsa K, Fakhoury H, Karras SN. Vitamin D administration during pregnancy as prevention for pregnancy, neonatal and postnatal complications Wagner CL, Hollis BW, Kotsa K, Fakhoury H, Karras SN.

17. Karras SN, Wagner CL, Angeloudi E, Kotsa K. Maternal vitamin D status during pregnancy in Europe: the two sides of the story. Eur J Nutr. 2017 Sep;56(6):2207-2208

18. Karras SN, Wagner CL, Castracane VD. Understanding vitamin D metabolism in pregnancy: From physiology to pathophysiology and clinical outcomes. Metabolism. 2018 Sep;86:112-123.

19. Karras SN, Polyzos SA, Newton DA, Wagner CL, Hollis BW, Ouweland JVD, Dursun E, Gezen-Ak D, Kotsa K, Annweiler C, Naughton DP. Adiponectin and vitamin D-binding protein are independently associated at birth in both mothers and neonates. Endocrine. 2018 Jan;59(1):164-174.

20. Karras SN, Koufakis T, Fakhoury H, Kotsa K. Deconvoluting the Biological Roles of Vitamin D-Binding Protein During Pregnancy: A Both Clinical and Theoretical Challenge. Front Endocrinol (Lausanne). 2018 May 23;9:259.

21. Karras SN, Koufakis T, Antonopoulou V, Goulis DG, Annweiler C, Pilz S, Bili H, Naughton DP, Shah I, Harizopoulou V, Zebekakis P, Bais A, Kotsa K. Characterizing neonatal vitamin D deficiency in the modern era: A maternal-neonatal birth cohort from Southern Europe. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Apr;198:105555.

22. Karras SN, Koufakis T, Antonopoulou V, Goulis DG, Alaylıoğlu M, Dursun E, Gezen-Ak D, Annweiler C, Pilz S, Fakhoury H, Al Anouti F, Harizopoulou V, Naughton DP, Zebekakis P, Kotsa K. Vitamin D receptor Fokl polymorphism is a determinant of both maternal and neonatal vitamin D concentrations at birth. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 May;199:105568. 

Δημοσιεύσεις (εκ διατριβής) με διαδικασία κρίσης
σε ελληνικά περιοδικά και βιβλία

1. Γουλής ΔΓ και συν. «Οδηγίες προς την ιατρική ομάδα», Κατευθυντήριες Οδηγίες: Διατροφική παρακολούθηση της εγκύου Α΄ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2013

2. Αναγνωστής Π., Καρράς Σ., Παπαδοπούλου Φ., Παπανικολάου Δ, Γουλής ΔΓ. Βιταμίνη D και ανθρώπινη αναπαραγωγή. Οστούν, 2012:23(4) 183-205

3. Καρράς Σ, Αναγνωστής Π, Ζούζουλας Δ, Παπαδοπούλου Φ, Παπανικολάου Δ, Γουλής ΔΓ. Βιταμίνη D και κύηση. Οστούν. 2012:23(4).206-218

4. Καρράς Σ και συν. Οι νεογνικές συγκεντρώσεις βιταμίνης D επηρεάζονται από τις μητρικές: μια νεα αναλυτική μέθοδος μέτρησης. Οστούν, 2013,24(1):6-17

5. Καρράς Σ και συν. Βιταμίνη D και κύηση: η μεσογειακή πραγματικότητα. Οστούν 2014.27 (2)12-19.

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος | Σπύρος Καρράς | Καλαμαριά Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής