Συγγραφική δραστηριότητα (σύνοψη)

     (οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται
στο τέλος του κειμένου)

 • h-index: 28 (ανευ άνευ αυτό-αναφορών) (Research Gate), citations: 3100
   
 • h-index: 27 (ανευ αυτό-αναφορών) (Research Gate), citations: 2742
   
 • h-index: 26 (Scopus), citations: 2846 119
   
 • h-index: 25 (Scopus), citations: 2546
   
 • 119 πλήρεις δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά (Pubmed)
   
 • 14 πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά
   
 • 39 ανακοινώσεις (προφορικές/ανηρτημένες) σε διεθνή συνέδρια
   
 • 106 ανακοινώσεις (προφορικές/ανηρτημένες)  σε πανελλήνια συνέδρια
   
 • 7  κεφάλαια βιβλίων (διεθνείς και ελληνικές εκδόσεις)
   
 • 3 συμμετοχές σε εκπόνηση εθνικών κατευθυντηρίων οδηγιών
   

Ανάλυση συγγραφικής δραστηριότητας

 

Αριθμός εργασιών
ως πρώτος δεύτερος
ή τελευταίος συγγραφέας

Συνολικός αριθμός εργασιών, ανεξαρτήτως σειράς

Πρώτος συγγραφέας

53

119

Δεύτερος

33

119

Τρίτος συγγραφέας

11

119

Άλλη σειρά

21

119

Τελευταίος

(Κύριος συγγραφέας)*

1

119

 

Σε σύνολο 113 επιστημονικών δημοσιεύσεων, θέση εκ των τριών πρώτων συγγραφέων, σε άνω του 85 % του συνόλου του ερευνητικού έργου.

*Με τον όρο «τελευταίος συγγραφέας» υπονοείται εκείνος ο συγγραφέας, ο οποίος ανεξαρτήτως σειράς είναι είτε ο κύριος ερευνητής (καθοδηγητής) της έρευνας είτε ο συγγραφέας αλληλογραφίας που έχει την ουσιαστική ευθύνη της δημοσίευσης (δηλαδή όχι αυτός που απλά διεκπεραιώνει τη διαδικασία της αλληλογραφίας). Οι αντίστοιχοι διεθνείς όροι είναι senior author ή corresponding author.
 

 

Είδος εργασιών

Συνολικός
αριθμός εργασιών

Κλινικές

31

119

Κλινικο-εργαστηριακές

12

119

Ανασκοπήσεις (συστηματικές και μη)

Μετα-αναλύσεις

60

119

Γράμματα στον εκδότη

Σπάνια περιστατικά

(case reports)

16

119


https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0002-4225-2746&authorId=35740627500&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0002-4225-2746&category=orcidLink

https://www.researchgate.net/profile/Spyridon_Karras

https://www.researchgate.net/profile/Spyridon_Karras/scores
 

ΔΙΕΘΝΗΣ –ΕΘΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Επί του παρόντος, ο υποψήφιος, βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις διεθνούς ερευνητικής κατάταξης, σε τουλάχιστον τέσσερα ερευνητικά πεδία στα πεδία (Βάση κατάταξης https://expertscape.com/).

Eιδικότερα:

Α) Ανεπάρκεια βιταμίνης D: No 19 https://expertscape.com/ex/vitamin+d+deficiency

Β) Βιταμίνη D (γενικός πεδίο): Νο 48 https://expertscape.com/ex/vitamin+d

Γ) Διαλειματική νηστεία: Νο 44 https://expertscape.com/ex/fasting

Δ) Θρησκευτική (Ορθόδοξη) νηστεία: No 4 https://expertscape.com/ex/monks

Ε) Σακχαρώδης διαβήτης (Eθνική κατάταξη): Νο 35 https://expertscape.com/ex/diabetes+mellitus/c/gr


Mέλος συντακτικής ομάδας διεθνών εκδόσεων (βιβλία)

 • Vitamin D in the New Decade Facts, Controversies, and Future Perspectives for Daily Clinical Practice Spyridon N. Karras and Pawel Pludowski
  Printed Edition of the Special Issue Published in Nutrients
   
 • “Orthodox religious fasting: a vital subset of the Mediterranean Diet” Koufakis T, Karras SN, Zebekakis P, Kotsa K. in “The Mediterranean diet”, 2nd edition, Preedy VR, Watson RR (editors), Elsevier, 2020. https://www.elsevier.com/books/the-mediterranean-diet/preedy/978-0-12-818649-7
   
 • “Anti-incretin effect: a missing link between obesity, diabetes and metabolic surgery” Koufakis T, Karras SN, Kotsa K in “Obesity and Diabetes: New Surgical and Nonsurgical Approaches”, 2nd edition, Faintuch J, Faintuch S (editors), Springer
   
 • Thyroid diseases in pregnancy: Transient gestational hyperthyroidism: Editors:F.Azizi.Springer Pbl. (in press)
   

Συγγραφικές συμμετοχές σε ελληνικές εκδόσεις (βιβλία)

 • Καλτσάς Θ. ,  Καπράρα Α. , Καρράς Σ. Υπερωσμωτικό κώμα. διαβήτης . Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Ενδοκρινολογία.12ος κύκλος, Σακχαρώδης 2008:349-364
   
 • Καρράς Σ: Ο ρόλος του πλακούντα ως ενδοκρινικού οργάνου,Τιμητικός τόμος στη μνήμη της Φ.Παπαδοπούλου, 2020, σ. 33-43
   

Μέλος συντακτικής ομάδας σε εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες

 • 2013: Μεταβολική παρακολούθηση κατά την κύηση: Οδηγίες προς την ιατρική ομάδα: -Α Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Παπαγεωργίου
   
 • 2019: Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβιταμίνωση D στην Ελλάδα (Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρία)
  https://drive.google.com/drive/folders/1DvI9Jmy05WG8eprMpkxseWUfXTjZMozD
   
 • 2021: Eθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον εμπλουτισμό των τροφίμων στην Ελληνική επικράτεια (Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρία, υπο την αιγίδα του Υπουργείου υγείας)
   
 • 2023: ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ - Ελληνικη Ενδοκρινολογικη Εταιρία

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος | Σπύρος Καρράς | Καλαμαριά Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής