Συμμετοχή ως κριτής σε επιστημονικές δραστηριότητες

Κριτής σε περιοδικά διεθνούς εμβέλειας (109) ( Pubmed ) (peer-reviewed)

(Κριτής υψηλής ζήτησης > 5 κρίσεις ανα εκδοτικό οίκο/τρίμηνο, εκδοτικών οίκων Springer, Elsevier)

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/121053?.lang=el-GR

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/121052?.lang=el-GR

Advances in Medical Sciences

Expert Opinion on Drug Metabolism and Toxicology

Nutrients

American Journal of Clinical Nutrition

European Journal of Clinical Nutrition

Nutrition and Diabetes

Αmerican Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism

Frontiers in Endocrinology and Metabolism

Nutrition and Metabolism

American Journal of Obstetrics-Gynecology (AJOG)

Frontiers in Reproductive Health

Νutrition

Antioxidants

Frontiers in Nutrition

Onco Targets and Therapy

Archives of Physiology and Bichemistry

Food Science & Nutrition

Obesity Research & Clinical Practice

Αrchives of Medical Research

Gynecological Endocrinology

Plos One

Βiofactors

Gene Reports

Pharmacogenomics

Biochemical Genetics

Gene or its open access mirror

Pharmacological Reports

BJOG: an International Journal of Obstetrics & Gynaecology

Human Reproduction

Public Health Reviews

BMC Women’s Health

Hormones

Pediatric research

BMC Pregnancy and Chidbirth

International Journal of Molecular Sciences

Pediatrics and Neonatology

BMC Endocrine Disorders

Ιnternational Journal of Nursing Studies

Pediatric and perinatal epidemiology

BMC Complementary and Alternative Medicine

International Journal of Endocrinology

Reproductive Health

BMJ Case Reports

International Journal of Enviromental Research and Public Health

Reproduction

BMJ Open

International Journal of Food Sciences

Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders

British Journal of Nutrition

Journal of Nutritional Biology

Seizure and Epilepsy

BMC Pediatrics

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

Saudi Medical Journal

Bone

Journal of Endocrinological Investigation

Scientific Reports

Canadian Journal of Diabetes

Journal of Clinical Orthopedics and Trauma

Swiss Medical Journal

Cellular physiology and Biochemistry

Journal of Functional Foods

Tumor Biology

Clinical Epidemiology

Journal of Clinical Medicine

Trends in Food Science and Technology

Clinical Rheumatology

Journal of Clinical and Translational Endocrinology

Touch Endocrinology

Clinical Nutrition

Journal of Critical Care

Thyroid

Clinical Pharmacology & Therapeutics

Journal of Nutritional Biology

Women’s Health

Contemporary Clinical Trials

Ηippokratia

World Journal of Pediatrics

Critical Reviews in Food Science and Nutrition

Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology

World Journal of Diabetes

Current Diabetes Reviews

Journal of Clinical Densitometry

World Journal of Surgical Oncology

Clinical Drug Investigation

Journal of Endocrinology

Cellular Physiology
and Biochemistry Journal

Diabetes Research and Clinical Practice

Journal of Inflammation

Εnviromental Research

Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy

Maturitas

ΒΜC Nutrition

E -BioMedicine

Metabolism

Food Science & Nutrition

Endocrine

Metabolites

BMC Surgery

Endocrine Practice

International Immunopharmacology

Journal of Clinical Laboratory Analysis

Endocrine Connections

Medicine (Baltimore)

 

Expert opinion on Investigational Drug

Molecules

 

European Journal of Epilepsy

Molecular Biology Reports

 

European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology

 

 


Κριτής σε διεθνή εξωτερικά προγράμματα χρηματοδότησης

 • Εξωτερικός Κριτής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του εθνικού ιδρύματος Μ. Βρετανίας: Wellbeing of women Foundation, UK .
  Τίτλος: Vitamin D and pregnancy: effects on immune function of the decidua. Ref: RTF401 Research Training Fellowship, 2014. http://www.wellbeingofwomen.org.uk/Αpplicant:Jennifer Tamblyn, Supervisors: Professors Mark Kilby, Martin Hewison
 • International Expert Panel for evaluation of research proposals National Center of Scientific and Technical Evaluation (NCSTE) in Kazakhstan https://is.ncste.kz/, 2019

Κριτής σε διεθνείς εκδόσεις (βιβλία)

 • Βοοk proposal -Title:  The Vitamins, Fundamental Aspects in Nutrition and Health, 6th Edition  Gerald F. Combs, Jr., Ph.D.  and James P. McClung, Ph.D., Elsevier Inc. (Έμμισθη θέση)

Μέλος συντακτικής ομάδας διεθνών peer-review επιστημονικών εκδόσεων

Mέλος συντακτικής ομάδας διεθνών εκδόσεων (βιβλία)

 • “Orthodox religious fasting: a vital subset of the Mediterranean Diet” Koufakis T, Karras SN, Zebekakis P, Kotsa K. in “The Mediterranean diet”, 2nd edition, Preedy VR, Watson RR (editors), Elsevier, 2020. https://www.elsevier.com/books/the-mediterranean-diet/preedy/978-0-12-818649-7
 • “Anti-incretin effect: a missing link between obesity, diabetes and metabolic surgery” Koufakis T, Karras SN, Kotsa K in “Obesity and Diabetes: New Surgical and Nonsurgical Approaches”, 2nd edition, Faintuch J, Faintuch S (editors), Springer
 • Thyroid diseases in pregnancy: Transient gestational hyperthyroidism: Editors: F.Azizi.Springer Pbl.(2022)

Συγγραφικές συμμετοχές σε ελληνικές εκδόσεις (βιβλία)

 • Καλτσάς Θ., Καπράρα Α., Καρράς Σ. Υπερωσμωτικό κώμα. διαβήτης. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Ενδοκρινολογία. 12ος κύκλος, Σακχαρώδης 2008:349-364
 • Καρράς Σ: Ο ρόλος του πλακούντα ως ενδοκρινικού οργάνου, Τιμητικός τόμος στη μνήμη της Φ.Παπαδοπούλου, 2020, σ.33-43

Μέλος συντακτικής ομάδας σε εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες

 • 2013: Μεταβολική παρακολούθηση κατά την κύηση: Οδηγίες προς την ιατρική ομάδα: -Α Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Παπαγεωργίου
 • 2019: Κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβιταμίνωση D στην Ελλάδα (Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρία) https://drive.google.com/drive/folders/1DvI9Jmy05WG8eprMpkxseWUfXTjZMozD
 • 2021: Eθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον εμπλουτισμό των τροφίμων στην Ελληνική επικράτεια (Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρία,υπο την αιγίδα του Υπουργείου υγείας)

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος | Σπύρος Καρράς | Καλαμαριά Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής